Privacy Policy

Lichtwijzer bestaat uit Esther Siebers en Chantal Bakker

www.licht-wijzer.nl info@licht-wijzer.nl 

Esther Siebers: 06-20213052 KvK 09110411

Chantal Bakker 06-18581684  KvK 69180873

Lichtwijzer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Wij verwerken je persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@licht-wijzer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Lichtwijzer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Bevestigen aanmelding activiteit.
– Je te informeren over onze activiteiten.
– Verzenden van onze nieuwsbrief indien je hebt aangegeven die te willen ontvangen.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, bijvoorbeeld bij het plots uitvallen van een les.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten. Denk aan wijzigingen in het lesrooster of tarieven.

Lichtwijzer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. We bewaren je gegevens gedurende de tijd dat je activiteiten bij ons doet en/of onze nieuwsbrief ontvangt.

Als je onze nieuwsbrief niet ontvangt verwijderen we 6 maanden na je laatste activiteit jouw gegevens uit ons bestand.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lichtwijzer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@licht-wijzer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Lichtwijzer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Lichtwijzer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@licht-wijzer.nl

Chat openen
💬 Hulp nodig?
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?